ข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์ ข้าวแต่นน้ำแตงโม ข้าวแต๋นน้ำแตงโมชนิดหวาน ข้าวแต๋นหน้าสาหร่าย ข้าวแต๋นคำเดียว ข้าวแต๋นหน้าธัญญพืช ข้าวแต๋นหน้างา ข้าวแต๋นรสหวาน ข้าวแต๋นโดนัส ข้าวแต๋นมินิ khaotanthmaebuachan

http://www.bangkoksync.com

ข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์               

ชื่อ (Contact Name):คุณ สุธาณี
ชื่อบริษัท (Company name):ข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์
ทีอยู่ (Address):158 หมู่ 3 บ้านทุ่งม่านเหนือ ถนนปาน-แจ้ซ้อน ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ (Postal):52100
จังหวัด:ลำปาง
เขต:เมืองลำปาง
ประเทศ (Country):ไทย
มือถือ (Mobile):081-5584983
contact us

ที่ตั้งสำนักงาน